بولتن اقتصادی
1399/09/04
13:36
نرخ دلار و یورو در صرافی های مجاز 🔹نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا ۲۳۸۵۰ تومان 🔹نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا ۲۵۰۵۰ تومان 🔹نرخ خرید هر اسکناس یو...

نرخ دلار و یورو در صرافی های مجاز🔹نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا ۲۳۸۵۰ تومان


🔹نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا ۲۵۰۵۰ تومان🔹نرخ خرید هر اسکناس یورو ۲۸۵۰۰ تومان


🔹نرخ فروش هر اسکناس یورو ۲۹۷۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0