تی اس ای پرس
1399/10/28
20:48
کمپین مطالبه عمومی مردم جهت جبران خسارت میلیونها سهامدار صندوق پالایش یكم و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه کشور 📌سهامداران #پالایش خواستار این ش...

کمپین مطالبه عمومی مردم جهت جبران خسارت میلیونها سهامدار صندوق پالایش یکم و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه کشور📌سهامداران #پالایش خواستار این شدند که دولت با اجرای پیشنهادات آنها، موجبات جبران خسارت آنها و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه گردد...Farsnews.ir/my/c/۴۳۵۱۹انتهای خبر

0
0