نوآوران امین
1401/02/20
09:18
توکا ریل(#توریل) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقا...

توکا ریل(#توریل)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۳۱۱,۸۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۱۷۲,۴۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۵۸۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0