مجید سلطانی
1399/08/12
09:04
بازار عجیبیست! #شپنا این همه فرصت فروش داد، دیروز هم براحتی می شد فروخت ، اما نفروختند و امروز در صف فروش نشستند ! این حد از خامی در معاملات عجیب ا...

بازار عجیبیست! #شپنا این همه فرصت فروش داد، دیروز هم براحتی می شد فروخت ، اما نفروختند و امروز در صف فروش نشستند ! این حد از خامی در معاملات عجیب است ! شاید هم موضوع چیز دیگریست !


انتهای خبر

0
0