کدال۳۶۰
1401/06/02
08:38
#دتولید آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت داروسازی تول...

#دتولید


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی تولید دارو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۰۸:۳۹:۴۲ (۹۲۸۱۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0