مهدی افضلیان
1399/10/08
09:49
#سرانه نمودارهایی که در خصوص سرانه های گروه قرار داه می شود مربوط به سرانه خرید حقیقی و سرانه فروش حقیقی به تومان در لحظه می باشد. یعنی زمانی که...

#سرانه
نمودارهایی که در خصوص سرانه های گروه قرار داه می شود مربوط به سرانه خرید حقیقی و سرانه فروش حقیقی به تومان در لحظه می باشد.یعنی زمانی که نمودار سبز بالاتر از نمودار قرمز باشد یعنی سرانه خرید بالاتر از سرانه فروش است و به نوعی قدرت خریدار در کل صنعت را نشان میدهد.حالا جهت گری های این نمودار هم نشان دهنده افزایش و یا کاهش سرانه می باشد. یعنی زمانی که شاخک نمودار به سمت بالا حرکت کند یعنی سرانه خرید که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود در حال افزایش است و این نشان دهنده اقبال به صنعت می باشد.البته رصد این نمودار در پایان روز دید بهتری به سرمایه گذار می دهد@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0