بولتن اقتصادی
1400/05/27
13:15
آمادگی دانشگاه بقیه‌الله برای کارآزمایی واکسن نورا در ۱۲تا۱۸ساله‌ها رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله: ▫️ جوانان داوطلب ۱۲ تا ۱۸ سال در صورت موافق...

آمادگی دانشگاه بقیه‌الله برای کارآزمایی واکسن نورا در ۱۲تا۱۸ساله‌هارییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله:


▫️ جوانان داوطلب ۱۲ تا ۱۸ سال در صورت موافقت سازمان غذا و دارو وارد طرح مطالعاتی واکسن کرونا نورا می شوند.

انتهای خبر

0
0