وارن بافت
1399/12/03
14:00
🔺رسانه انگلیسی: رفع تحریم‌های ایران در راه است هفته‌نامه ساندی تایمز در گزارشی نوشت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اندیشه این است که با کاهش فش...

🔺رسانه انگلیسی: رفع تحریم‌های ایران در راه استهفته‌نامه ساندی تایمز در گزارشی نوشت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اندیشه این است که با کاهش فشار تحریم های ایران، توافق هسته ای را احیا کند.انتهای خبر

0
0