اسمارت بورس
1399/10/04
18:58
#کاوه فولاد کاوه جنوب کیش #کاوه در حال تثبیت در بالای سقف خود می باشد که پس از آن پتانسیل رشد را دارد . البته با توجه به رشد نرخ ها و افزایش سودسا...

#کاوه


فولاد کاوه جنوب کیش#کاوه در حال تثبیت در بالای سقف خود می باشد که پس از آن پتانسیل رشد را دارد . البته با توجه به رشد نرخ ها و افزایش سودسازی سناریوی محتمل می باشد .♌️انتهای خبر

0
0