محسن حسنلو
1399/08/21
09:20
خوب از قرار معلوم دوستان فتنه گر بورس ناراحت شدن و میخواهند باز بریم طرف منفی😐

خوب از قرار معلوم دوستان فتنه گر بورس ناراحت شدن و میخواهند باز بریم طرف منفی😐


انتهای خبر

0
0