مهدی رضایتی
1400/07/28
12:20
ارزش معاملات به ارزش بازار افت نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار به کمتر از میانگین 10 ساله. هر چند هنوز با رکود سال های 92 تا 96 فاصله داریم.

ارزش معاملات به ارزش بازارافت نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار به کمتر از میانگین ۱۰ ساله. هر چند هنوز با رکود سال های ۹۲ تا ۹۶ فاصله داریم.انتهای خبر

0
0