کارگزاری آبان
1401/03/25
14:11
📊#قتربت اطلاعیه 1401/03/25 *قند تربت حیدریه* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال ...

📊#قتربت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


*قند تربت حیدریه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


مرجع تغییر قیمت ها:وزارت جهاد کشاورزی


نوع مواد اولیه/خدمات:چغندر قند بهاره


قیمت قبلی:۱۸,۰۰۰ ریال


قیمت جدید:۲۱,۰۰۰ ریال


مبلغ کل خدمات/ مواد خربداری شده در سال مالی قبل:۳,۹۰۳,۷۹۲ میلیون ریال


نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل: ۸۷ درصد


شرح:طبق نامه دریافتی از انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر به نقل از بخشنامه اخذ شده از وزارت جهاد و کشاورزی کمک کرایه حمل چغندر از ۱.۰۰۰ ریال به ۴.۰۰۰ ریال افزایش یافته است که با توجه به نرخ خرید ۱۷.۰۰۰ ریالی چغندر در مجموع از ۱۸.۰۰۰ ریال به ۲۱.۰۰۰ ریال افزایش پیدا نموده است
انتهای خبر

0
0