نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/28
00:09
#خبر_مثبت بلومبرگ نوشت: کنفرانسی با هدف جذب سرمایه گذاران اروپایی به بازارهای ایران در صورت لغو تحریمها، ماه آینده برگزار میشود. این کنفرانس توسط ...

#خبر_مثبتبلومبرگ نوشت: کنفرانسی با هدف جذب سرمایه گذاران اروپایی به بازارهای ایران در صورت لغو تحریمها، ماه آینده برگزار میشود. این کنفرانس توسط «مرکز تجارت اروپا و ایران» از ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه(۱۴ تا ۱۶ دسامبر) برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا پشتیبان مالی این کنفرانس است. کنفرانس های بین المللی برای جذب سرمایه گذاران اروپایی به ایران پس از برجام افزایش یافته بود، اما پس از خروج واشنگتن از توافق هسته ای، به ناگهان تمامی این نشستها لغو شد. جو بایدن قول داده است که آمریکا را به برجام بازگرداند. او گفته است که می خواهد ایران در ازای لغو تحریمها و پیوستن واشنگتن به برجام، تعهدات خود را در قالب برجام انجام دهد.

انتهای خبر

0
0