مهدی رضایتی
1400/07/18
11:30
#متانول برآورد سود متانولسازها با متانول 425 دلاری و گاز 20 سنتی. به دلیل احتمال تغییر فرمول یوتیلیتی به نفع فجر و مبین، رشد 160 درصدی هزینه در ...

#متانولبرآورد سود متانولسازها با متانول ۴۲۵ دلاری و گاز ۲۰ سنتی.به دلیل احتمال تغییر فرمول یوتیلیتی به نفع فجر و مبین، رشد ۱۶۰ درصدی هزینه در مجموع دو سال پیش بینی شده است.انتهای خبر

0
0