بورس۲۴
1401/01/30
16:02
«ثباغ»از ۶ ماهه منتهی به اسفند ماه خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه خود را منتشر کرد.

«ثباغ»از 6 ماهه منتهی به اسفند ماه خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۱ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲۱ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۲ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۲۰ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است.


ثباغ
انتهای خبر

0
0