اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/09/16
09:36
#آریا آپدیت شکست رو به بالای منطقه تراکمی رخ داد. باید در ادامه یک کندل تثبیت کند http://www.emaco.pro

#آریا


آپدیت


شکست رو به بالای منطقه تراکمی رخ داد.


باید در ادامه یک کندل تثبیت کند


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0