پیامهای ناظر بازار
1399/08/18
11:46
توقف نماد (شرانل۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شرانل۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت نفت ایرانول متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
انتهای خبر

0
0