سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
09:25
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود چوپانی این گله به گرگان بسپردند این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان ...

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود


هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بودچوپانی این گله به گرگان بسپردند


این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟رندان به چپاول سر این سفره نشستند


اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند


هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود.گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا ...


اینها همه لالایی خواباندن ما بود!ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند


یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!!!!!!!ایرج میرزا
انتهای خبر

0
0