همفکران
1399/08/12
12:16
#انتخابات_آمریکا 📌 بیش از 95 میلیون رأی تا کنون 95 میلیون رأی پیش از موعد، در انتخابات آمریکا اخذ شده، اما چه زمانی نتیجه را خواهیم داشت؟ در جدو...

#انتخابات_آمریکا📌 بیش از ۹۵ میلیون رایتا کنون ۹۵ میلیون رای پیش از موعد، در انتخابات آمریکا اخذ شده، اما چه زمانی نتیجه را خواهیم داشت؟ در جدول بالا، سه دسته ایالت مشخص شده که به ترتیب از چپ، به محض رسیدن برگه رای، پیش از انتخابات و در روز انتخابات این آرا شمرده خواهند شد. در پنسیلوانیا تا سه روز پس از انتخابات شمارش آرای پستی ادامه خواهد داشت.در این بین ۶۱ میلیون رای پستی و ۳۴ میلیون رای حضوری پیش از موعد به صندوق انداخته شده است.📣 با پوشش لحظه به لحظه آخرین خبرها از انتخابات آمریکا با ما همراه باشید...👇👇


https://b۲n.ir/۵۲۹۸۵۶انتهای خبر

0
0