موج مثبت Positive Wave
1399/08/25
13:54
این خبر چرا بعد از پایان معاملات و بعد از حجم عالی که سهم ها زدن بیرون امد❓❗️

این خبر چرا بعد از پایان معاملات و بعد از حجم عالی که سهم ها زدن بیرون امد❓❗️


انتهای خبر

0
0