محسن حسنلو
1399/10/07
10:35
#شنفت 💢 نفت پارس 💢 سهم در گام حرکتی آخر در ۶۲ روز ۴۱۷ درصد رشد داشته و در گام اصلاحی اخیر که ۵ ماه طول کشیده شده است در محدود مشخص شده آرام گرفت...

#شنفت💢 نفت پارس 💢سهم در گام حرکتی آخر در ۶۲ روز ۴۱۷ درصد رشد داشته و در گام اصلاحی اخیر که ۵ ماه طول کشیده شده است در محدود مشخص شده آرام گرفته و ورود نقدینگی داشته است@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0