بورس۲۴
1401/03/07
08:35
فروش «زملارد» ارزیابی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۴۵ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

فروش «زملارد» ارزیابی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۴۵ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. در اردیبهشت ماه سال ۹۹ فروش ۲۴ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود.


زملاردزملارد
انتهای خبر

0
0