سهم گلچین
1399/09/02
18:00
#کدال #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی #دارو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد‌. مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی #د...

#کدال


#افزایش_سرمایهمجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #دارو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #دتوزیع از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۶۷ درصدی #فولاژ از محل سود انباشته صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی #چکاوه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.#کدال


#افزایش_سرمایه


افزایش سرمایه ۱۸۱۴ درصدی #شفارس مورد تایید حسابرس قرار گرفت.#کدال


#افزایش_سرمایه


#فباهنر


افزایش سرمایه فباهنر توسط حسابرس تایید شد.انتهای خبر

0
0