بتاسهم
1399/11/12
13:17
#ساربیل و حسابرسی شده این شرکت بر اساس عملکرد 12 ماهه به ازای هر سهم 2,065 ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 94 درصدی...

#ساربیل و حسابرسی شده


این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۲,۰۶۵ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۴ درصدی داشته است.انتهای خبر

0
0