بولتن اقتصادی
1399/08/18
22:13
سهام عدالت؛ ۱۰ میلیون تومان ▫️با گذشت حدود 3 ماه از آزادسازی سهام عدالت، ارزش روز 36 شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام 500 هزار ت...

سهام عدالت؛ ۱۰ میلیون تومان▫️با گذشت حدود ۳ ماه از آزادسازی سهام عدالت، ارزش روز ۳۶ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون تومان رسید. از ۱۹ مرداد ماه، ۶۰ درصد سهام عدالت و همچنین سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس قابل معامله شد.

انتهای خبر

0
0