کارگزاری آبان
1399/10/07
09:58
📈محصولات شیمیایی نیز با نوسان قیمت همراه اند.#شاروم٬ #شكلر و #شجم پر عرضه های گروه اند.#پترول٬ #شسينا٬ #قرن٬ #زاگرس٬ #فارس٬ #شكربن و #شخارك منفی و ...

📈محصولات شیمیایی نیز با نوسان قیمت همراه اند.#شاروم٬ #شکلر و #شجم پر عرضه های گروه اند.#پترول٬ #شسینا٬ #قرن٬ #زاگرس٬ #فارس٬ #شکربن و #شخارک منفی و متعادل است.#شصدف٬ #نوری٬ #شغدیر٬ #شصدف٬ #شپارس٬ #شتوکا و #شلعاب با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0