کارگزاری آبان
1399/08/18
10:12
📊#پتایر اطلاعیه 99/08/18 *تولیدی ایران تایر* افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - ...

📊#پتایر


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*تولیدی ایران تایر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0