بتاسهم
1399/10/29
10:32
#فرآور در 9 ماهه به سود 930 ریالی به ازای هر سهم رسیده است

#فرآور در ۹ ماهه به سود ۹۳۰ ریالی به ازای هر سهم رسیده است


انتهای خبر

0
0