سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/11
11:01
📇 نماد: #کپارس 💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم 30 روز گذشته 🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست. 📈 بازدهی یک هفته سهم: none 📈 بازدهی یک ماهه سهم: 33.7 📈 با...

📇 نماد: #کپارس💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم ۳۰ روز گذشته🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست.


📈 بازدهی یک هفته سهم: none


📈 بازدهی یک ماهه سهم: ۳۳.۷


📈 بازدهی سه ماهه سهم: -۱۳.۴۲〽️ قیمت آخرین معامله / قیمت پایانی:


-۲.۵۷(۹۵۱۶۰) | ۱.۵۳(۹۹۱۶۰)🕴نسبت خریداران به فروشندگان: ۰.۴۹۸۶💵 سرانه خرید هر حقیقی: ۱۳۲۹.۷۵۲۷


💵 ورود پول حقیقی: -۵,۰۵۰ سهم👨💻 فروش حقوقی: ۰


👨💻 خرید حقوقی: ۵,۰۵۰💠 احتمال کد به کد: ۶ از ۴۷


💠 تعداد احتمالی کد به کد انجام شده: ۱۲


✨📡 •


📆 ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ → ⏰ ۱۱:۰۱:۳۹🤖 Powered By حجم یاب

انتهای خبر

0
0