بورس۲۴
1401/04/06
13:18
«حآفرین» در ۳ ماهه نخست چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز نوآفرین در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«حآفرین» در 3 ماهه نخست چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز نوآفرین در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۱۴۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.گفتنی است این شرکت در خرداد ماه به درآمد ۶۶ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن افزایش را نشان می دهد.

حافرینحافرین
انتهای خبر

0
0