بتاسهم
1399/11/06
15:15
گزارش پتروشیمي بندرامام برای #فارس بسیار مهم است سهم در 6 ماهه سال 99 به سود 21675 میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل سود بندرامام 25969 میلیارد ر...

گزارش پتروشیمی بندرامام برای #فارس بسیار مهم است سهم در ۶ ماهه سال ۹۹ به سود ۲۱۶۷۵ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل سود بندرامام ۲۵۹۶۹ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0