کانال کدال
1399/09/30
21:28
📊 نماد : قثابت 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 🏭 شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعت...

📊 نماد : قثابت📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱🏭 شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هییت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال💰 زیان خالص شرکت: ۱۲۰,۵۵۹ میلیون ریال💶 زیان انباشته: ۱۲۰,۵۵۹ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۴۹۵ ریال


💷 سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: فراز مشاور دیلمی پور📰 روزنامه کثیرالانتشار : اطلاعات
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قثابت #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۴۷:۴۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0