کارگزاری آبان
1399/09/23
12:53
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.31 میلیارد سهم خساپا 1.28 میلیارد سهم وتجارت 916.9 میلیون سهم وبصادر 549.1 میلیون سهم خگستر 529.5 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۳۱ میلیارد سهم


خساپا ۱.۲۸ میلیارد سهم


وتجارت ۹۱۶.۹ میلیون سهم


وبصادر ۵۴۹.۱ میلیون سهم


خگستر ۵۲۹.۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0