سهامداران بزرگ شستا
1399/11/12
08:53
بیشترین ارزش خالص صف خرید نماد میلیارد تومان 🔹شستا : 756.8 🔹سپیدار : 643.6 🔹تاصیکو : 465.4 🔹وتجارت : 463.4 🔹شپنا : 372.7 🔹کلوند :...

بیشترین ارزش خالص صف خریدنماد میلیارد تومان


🔹شستا : ۷۵۶.۸


🔹سپیدار : ۶۴۳.۶


🔹تاصیکو : ۴۶۵.۴


🔹وتجارت : ۴۶۳.۴


🔹شپنا : ۳۷۲.۷


🔹کلوند : ۲۱۰.۰


🔹رافزا : ۱۶۵.۰


🔹قشکر : ۱۳۹.۴


🔹خساپا : ۱۲۳.۰


🔹سفارس : ۱۱۰.۲


🔹غگیلا : ۹۷.۲


🔹زپارس : ۹۴.۲


🔹شکبیر : ۷۷.۱


🔹سدور : ۷۶.۶


🔹چخزر : ۷۰.۱


🔹پاکشو : ۶۳.۰


🔹سنیر : ۶۰.۳


🔹ثالوند : ۵۹.۸


🔹کویر : ۵۸.۷


🔹حکشتی : ۵۴.۶📅 ۹۹/۱۱/۱۲ ⏰ ۰۸:۴۷〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥

انتهای خبر

0
0