کدال۳۶۰
1401/03/03
16:00
#تبرک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری ...

#تبرک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ تبرک با سرمایه ثبت شده ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱,۶۴۹,۷۲۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۳۴٪ به مبلغ ۱۵,۴۱۰,۷۱۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۶:۰۰:۲۴ (۸۸۶۷۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0