تکسهم ۹۸
1400/05/29
19:06
#سامان سهم از روند نزولی خارج شده و حجم معاملات افزایش پیدا کرده منفی های سهم به صورت پله ای با حد ضرر 770 تومان قابل بررسی می باشد. مقاومت ها:...

#سامان


سهم از روند نزولی خارج شده و حجم معاملات افزایش پیدا کردهمنفی های سهم به صورت پله ای با حد ضرر ۷۷۰ تومان قابل بررسی می باشد.مقاومت ها:


۱۰۸۵_۱۳۸۹ تومان@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0