مبین تحلیل
1399/08/18
10:56
📌#نبض_بازار 🔸ارزش صفوف خرید بازار تا به این لحظه حدود 520 میلیارد تومان میباشد که بیشترین میزان صف به لحاظ ارزش متعلق به نمادهای #ولپارس #جوین #بم...

📌#نبض_بازار🔸ارزش صفوف خرید بازار تا به این لحظه حدود ۵۲۰ میلیارد تومان میباشد که بیشترین میزان صف به لحاظ ارزش متعلق به نمادهای #ولپارس #جوین #بمیلا و.... میباشد.


➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0