مهدی افضلیان
1399/09/30
12:14
#پالایش زمانی این متن را منتشر کردم که اردر حمایتی 15 میلیونی در محدوده 10000 تومان در سهم وجود داشت و ناو هر سهم هم محدوده 9600 تومان بود که گفتم...

#پالایشزمانی این متن را منتشر کردم که اردر حمایتی ۱۵ میلیونی در محدوده ۱۰۰۰۰ تومان در سهم وجود داشت و ناو هر سهم هم محدوده ۹۶۰۰ تومان بود که گفتم توجیهی ندارد.در همان روز سرمایه گذاران همه ۱۵ میلیون سهم را عرضه کردند و در حال حاضر هم ناو سهم ۸۵۰۰ تومان است.دعوت به سرمایه گذاری کردند و تامین مالی کردند و جلسه گذاشتند و در نهایت آنچه نصیب سرمایه گذار شد #زیان بود.#درس_بگیریم@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0