کدال۳۶۰
1399/09/07
13:24
#گدنا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 34,00...

#گدنا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۳۴,۰۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۳۷٪ کاهش داشته است.▪️«گدنا» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۳۷,۳۶۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۷ ۱۳:۲۴:۴۷ (۶۹۷۸۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0