اسمارت بورس
1399/08/18
20:37
#وبملت از سهام موثر در روند بازار ، فردا به حمایت خط روند می رسد که واکنش منفی یا مثبت به این حمایت ، قطعأ بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد احتما...

#وبملت


از سهام موثر در روند بازار ، فردا به حمایت خط روند می رسد که واکنش منفی یا مثبت به این حمایت ، قطعا بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد


احتمال واکنش مثبت به این خط روند بالاست💰⚡️✅انتهای خبر

0
0