بورس۲۴
1401/02/20
13:37
«خدیزل» در سال ۱۴۰۰ چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت بهمن دیزل در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۲۴۰ ریال سود محقق کرد.

«خدیزل» در سال 1400 چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بهمن دیزل در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۲۴۰ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۴۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۵۸ درصدی به ۱۴۶۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۹۹۲ میلیارد تومان رسید.


خدیزل
انتهای خبر

0
0