بورس۲۴
1400/11/19
11:51
«خلیبل» از تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مالیبل سایپا اعلام نمود که با توجه به برنامه تولید گروه سایپا تغییرات تولید و فروش مطابق با برنامه گروه سایپا صورت پذیرفته است.

«خلیبل» از تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مالیبل سایپا اعلام نمود که با توجه به برنامه تولید گروه سایپا و افزایش تیراژ گروه محصولات X۲۰۰ ( تیبا) به جای محصولات گروه X۱۰۰ ( پراید) در سال ۱۴۰۰ تغییرات تولید و فروش مطابق با برنامه گروه سایپا صورت پذیرفته است.خلیبل
انتهای خبر

0
0