بتاسهم
1399/08/18
19:33
قرارداد جدید #تنوین پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند، به صورت ...

قرارداد جدید #تنوین


پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند، به صورت کنسرسیومی که مشارکت تامین سرمایه نوین از تعهد پذیره نویسی معادل ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال با کارمزد ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و کارمزد بازارگردانی ۶۶۶.۲۵۰ میلیون ریال برای ۲۷ ماه می باشد.انتهای خبر

0
0