بورسینه
1400/04/13
09:30
📌شورای ثبات مالی در آمریکا؛ هماهنگی بازارهای مالی 🔹نهاد ثبات مالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد. در آمریکا نیز شورای نظارت بر ثبات مالی ...

📌 شورای ثبات مالی در آمریکا؛ هماهنگی بازارهای مالی🔹نهاد ثبات مالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد. در آمریکا نیز شورای نظارت بر ثبات مالی وجود دارد که نهاد اصلی هماهنگی میان بازارهای مالی است و از بروز ریسک‌ها و مشکلات شدید در بازارهای مالی جلوگیری می‌کند.


🔸 بازارهای مالی کشور برای اینکه دچار نوسانات ناشی از ریسک‌های سیتسمی نشوند، نیازمند نهادی چون «نهاد ثبات مالی» هستند. در ماه‌های اخیر که بازارهای مالی تحت تاثیر سیاست‌های مختلف به شدت دچار نوسان شدند، نیاز به این نهاد بیش‌از هر زمان دیگری حس می‌شد.


🔹این نهاد که یک شورای مشورتی تسهیل ارتباط بین تنظیم‌کنندگان مالی است، می‌تواند در صورت نیاز برخی از مقررات مالی اداره حمایت مالی مصرف کننده را کنار بگذارد تا ثبات مالی تهدید نشود.


🔸پیش از بحران، ساختار نظارت مالی ایالات متحده به طور محدود بر نهادها و بازارها به صورت منفرد متمرکز بود. این امر باعث می‌شد شکاف‌های نظارتی رشد کرده و ناسازگاری‌های تنظیم‌گری ایجاد شده و منجر به آربیتراژ و ضعف در استانداردها شود.👈🏻برای مطالعه مشروح این گزارش کلیک کنیدانتهای خبر

0
0