ایبنا
1399/09/23
09:01
مهار تورم؛ از توسعه صادرات تا کوچک شدن بدنه دولت

عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه معتقد است که کوچک کردن دولت می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های دولت و به دنبال آن کاهش تورم داشته باشد.

سید جلیل جلایی‌فر در گفت وگو با ایبنا با بیان اینکه بیشترین عامل اثرگذار در افزایش تورم، نرخ ارز است اظهار کرد: اگر موانع صادرات برداشته شود و بتوانیم پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه را توسعه دهیم به طور قطع مشکلات و نوسانات بازار ارز نیز تعدیل خواهد شد.


عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: در این شرایط ما قادر خواهیم بود ارز بیشتری وارد کشور کرده و نهایتا موجب کاهش نرخ ارز شویم.


وی با اشاره به راهکارهایی برای کاهش یا ثبات نرخ تورم در اقتصاد تاکید کرد: حمایت جدی از تولید داخلی در کشور باید در دستور کار قرار گیرد چرا که رونق تولید نیز خود به خود انتظارات تورمی را کاهش خواهد داد.


این فعال اقتصادی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که فرآیند کوچک کردن بدنه دولت را باید آغاز کرد که در این مسیر برای اینکه جامعه دچار افزایش آمار بیکاران نشود و افراد جداشده از دولت به مشاغل غیرتخصصی روی نیاورند باید این فرآیند به صورت هدفمند دنبال شود. به عنوان نمونه برخی سازمان‌ها می‌توانند با واگذاری زیرساخت ملکی خود به کارکنان بازنشسته، به امر تولید صادرات محور بپردازند و با این کار ضمن ایجاد اشتغال موجب کاهش هزینه دولت به افزایش منابع مالیاتی و درآمدی برای دولت هم منجر خواهد شد.


عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید براینکه انجام این سیاست ها که اجرای همزمان مواد ۱۰ و ۱۶ اقتصاد مقاومتی را هم به دنبال خواهد داشت می تواند ما را نسبت به تحقق هدفگذاری تورمی نیز امیدوار کند؛ اما آیا به راستی در برنامه سال آینده از کوچک کردن دولت هم صحبتی شده و می شود؟ این امر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های دولت و به دنبال آن کاهش تورم داشته باشد.


انتهای خبر

0
0