بورس۲۴
1401/03/25
13:48
درصد افزایش سرمایه «شمواد» بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی افزایش سرمایه ۲۲۱۶ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند. قبل از این شمواد افزایش سرمایه ۲۱۷۱ درصدی را تصویب کرده بود که طی اصلاحیه ای رقم آن افزایش یافت.

درصد افزایش سرمایه «شمواد» بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی افزایش سرمایه ۲۲۱۶ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند. قبل از این شمواد افزایش سرمایه ۲۱۷۱ درصدی را تصویب کرده بود که طی اصلاحیه ای رقم آن افزایش یافت.

شمواد
انتهای خبر

0
0