کدال۳۶۰
1401/05/30
16:48
#اندیشه_زرین_بازار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد ▪️ شرکت اختصاصی بازگر...

#اندیشه_زرین_بازار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
▪️ شرکت اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «اندیشه زرین بازار» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۶,۰۲۳,۹۰۷ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۶:۴۹:۵۶ (۹۲۶۹۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0