کدال۳۶۰
1400/04/13
03:39
#وسخوز اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان ▪️ شرکت سرما...

#وسخوز


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان▪️ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۳۱۰ ریال زیان شناسایی کرده است.▪️ «وسخوز» با سرمایه ثبت شده ۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۷۹,۷۴۹,۶۶۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳۵,۸۵۹٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۳:۳۹:۵۵ (۷۶۶۰۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0