کدال۳۶۰
1399/10/29
13:05
#دامین اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی امین ▪️ شرکت داروسازی امین در دوره 9...

#دامین


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی امین
▪️ شرکت داروسازی امین در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۷۸۰ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۲۸ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «دامین» با سرمایه ثبت شده ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۰۵۲,۸۲۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۳:۰۴:۵۳ (۷۱۰۸۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0