بورس۲۴
1400/12/07
11:41
تعلیق نماد «قشیر» ادامه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی ادامه می یابد.

تعلیق نماد «قشیر» ادامه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۰۸ ادامه می یابد.قشیر
انتهای خبر

0
0